Szlak ptaków / woliera-4

Bajkałówka
Bernikla Rdzawoszyja
Gęś Mała
Ogorzałka
Śnieżyca Cesarska
Żuraw Białoszyi