Park Aliantów

Park Aliantów położony jest między Centrum, a os. Polnym, między Al. Niepodległości, ul. Bolesławiecką, ul. Parkową i liniami kolejowymi do Polkowic i Gwizdanowa. Park (pow. 1,5ha) stanowi regularne założenie rabatowo-alejowe na miejscu dawnego cmentarza. Do najciekawszych obiektów dendroflory parku należy grupa żywotników zachodnich, które zostały objęte ochroną w formie zbiorowego pomnika przyrody. Park usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość wygodnego dostępu do miejsca, gdzie w otoczeniu dorodnej przyrody mogą spacerować i znaleźć odpoczynek od zgiełku miasta.