Szlak zwierząt wiejskich / Obora

Koza karłowata
Koza karpacka
Królik domowy
Krowa białogrzbieta
Owca olkuska
Owca wrzosówka