Park Wrocławski

Park Wrocławski znajduje się nieopodal Centrum, między rzeką Zimnicą. Al. Komisji Edukacji Narodowej. ul. Wrocławską i ul. I.Paderewskiego (sąsiaduje z Parkiem im. J.Wyżykowskiego).

Park Wrocławski (pow. ponad 14ha) jest największym i najcenniejszym założeniem parkowym w Lubinie. Powstał prawdopodobnie w XIX stulecia poprzez zaadoptowanie fragmentu lasów o charakterze łęgowym i grądowym. We wschodniej części parku znajduje się staw pełniący rolę obiektu dydaktyczno-krajobrazowego, w którym wykształciła się naturalna roślinność wodna i szuwarowa. Dendroflora Parku Wrocławskiego wyróżnia się znaczną różnorodnością na tle innych parków Lubina. Znajduje się tutaj aż 16 drzew pomników przyrody. Wyjątkowa jest również awifauna Parku Wrocławskiego. Spora część Parku Wrocławskiego jest pozostałością lasu łęgowego w dolinie Zimnicy. Niegdyś podczas powodzi teren był czasowo zalewany, w związku z czym woda naniosła żyzny muł, który jest bogatym podłożem dla wzrostu licznych roślin, drzew i sprzyja rozwojowi wielu drobnych zwierząt. Dzięki temu ptaki mają nie tylko sporo miejsca do gniazdowania (krzewy i wiele dziuplastych drzew), ale również dostęp do zróżnicowanego pokarmu na stosunkowo nie wielkim terenie. To tłumaczy tak dużą ilość występujących tutaj gatunków. W lasach łęgowych występuje około 40% ptaków lęgowych, poza tym rośliny i zwierzęta osiągają tutaj swoje największe zagęszczenie. Dzięki takim warunkom w Parku Wrocławskim zaobserwować można kilkadziesiąt gatunków ptaków, m.in. czyżyk, drozd śpiewak, dzięcioł duży, dzwoniec, grubodziub grzywacz, kaczka krzyżówka, kopciuszek, kos, kowalik, kulczyk, kurka wodna, kwiczoł, mazurek, modraszka zwyczajna (sikorka modra), pełzacz leśny, pierwiosnek, pliszka siwa, rudzik, sierpówka, sikorka bogatka, słowik, sójka, sroka, strzyżyk, szczygieł, szpak, trzciniak, czy zięba. Uważny obserwator przyrody z pewnością rozpozna w parku przedstawicieli wielu innych gatunków ptaków, bo warunki naturalne sprzyjają ich obecności. Rewitalizację Parku Wrocławskiego przeprowadzona w latach 2013-2014. W 2014 r. w parku powstał ogród zoologiczny, którym zarządza Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. W ramach ogrodu zoologicznego funkcjonuje mini zoo ze zwierzętami gospodarskimi, szlak ptaków z wolierami zamieszkanymi przez kilkadziesiąt ciekawych gatunków oraz szlak dinozaurów, na którym podziwiać można figury prehistorycznych gadów naturalnej wielkości.