Ptaki

Argus Malajski
Bambusówka Chińska
Bażant
Bażant Diamentowy
Bażant Himalajski
Bażant Królewski
Bażant Miedziany
Bażant Złocisty
Bernikla Białolica
Bernikla Rdzawoszyja
Bielik Zwyczajny
Bocian Biały
Bocian Czarny
Czubacz Hełmiasty
Frankolin Żółtogardły
Gęgawa
Dwie Gęsi Tybetańskie z młodymi
Kiściec Annamski
Kiściec Ognisty
Kiściec Syjamski
Kiściec Żółtosterny
Kobuz
Kraska Zwyczajna
Kruk
Kulon
Kuropatwa Zwyczajna
Kwiczoł
Łabędź Niemy
Mandarynka
Nierozłączki
Ogorzałka
Oleśniak Himalajski
Paw Indyjski
Płomykówka Zwyczajna
Pójdźka
Puchacz
Puszczyk Uralski
Śnieżyca Cesarska
Tragopan Temmincka
Żuraw Białoszyi
Żuraw Mandżurski
Żuraw Zwyczajny