Orzeł przedni?

Orzeł przedni - etykieta gatunkowa

Orzeł przedni
łac. Aquila chrysaetos, Linnaeus, 1758

Majestatyczny ptak szponiasty z rodziny jastrzębiowatych; poluje na ssaki rozmiarów zająca,
a nawet lisa, a także na ptaki, gady, płazy, choć zadowoli się także padliną. Zobaczyć go można na wysokich półkach skalnych, skąd wypatruje ofiary, a następnie w locie nurkującym pędzi nawet do 320 km/h, aby schwytać zdobycz. Podczas lotu atakuje rzadziej. Czasami polują parami, nigdy w grupach. Są monogamiczne, a po dobraniu się w pary wykonują loty godowe, informując inne ptaki o zajętym rewirze, sięgającym nawet 100 km². Często w obrębie jednego rewiru posiadają kilka gniazd, które po kolei wykorzystują do corocznych lęgów. Samica składa dwa jaja, które następnie samodzielnie wysiaduje.
Występowanie: Europa, Azja, północna Afryka, Ameryka Północna

samiec / samica
Długość ciała: 65–100 cm
Rozpiętość skrzydeł: 150–240 cm
Masa ciała: 2,8–4,5 kg / 3,8–6,7 kg

Bielik?

Bielik - etykieta gatunkowa

Bielik
łac. Haliaeetus albicilla, Linnaeus, 1758

Bielik jest największym gniazdującym w Polsce ptakiem drapieżnym. W ostatnich kilkunastu latach jego liczebność w kraju wyraźnie wzrosła, lecz mimo to jest ptakiem rzadkim. W Europie potężniejsze są tylko sępy i orłosępy. Bielik gniazduje nad większymi jeziorami i rzekami oraz na wybrzeżach. Dorosłe osobniki można rozpoznać nawet z dużej odległości po białym kontrastującym ogonie. Buduje ogromne gniazda, zbliżone wielkością do gniazda bocianiego.
Występowanie: północno-wschodnia Europa, wschodnia Grenlandia, wschodnia Azja, tereny na północ od Himalajów

samiec / samica
Długość ciała: 75–90 cm
Rozpiętość skrzydeł: 200–250 cm
Masa ciała: 3,1–5,4 kg / 4,1–6,9 kg