Ścieżka edukacyjno-turystyczna Fauna Polski

Ścieżka Fauna Polski - mapa

PREMIERA – JESIEŃ 2023

(PL) Ścieżka edukacyjno-turystyczna „Fauna Polski” to rozszerzenie oferty lubińskiego ogrodu zoologicznego. Wyróżnia 30 gatunków występujących w Polsce – przedstawicieli dzikiej fauny oraz ras rodzimych zwierząt gospodarskich. Gatunki eksponowane w ramach ścieżki to: bażant (gatunek introdukowany), bielik, bocian biały, bocian czarny, gęgawa, gęś kielecka, gil, głuszec, kaczka pomniejszona, kobuz, koza karpacka, koza sandomierska, kraska, krowa białogrzbieta, królik popielniański, kruk, kura czubatka polska brodata miniaturowa, kura zielononóżka kuropatwiana, kuropatwa, łabędź niemy, owca olkuska, owca wrzosówka, płomykówka, podgorzałka, pójdźka, puchacz, puszczyk mszarny, puszczyk uralski, żubr europejski, żuraw.

Długość ścieżki wynosi 1800 m.

Budowa Ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

(DE) Der Edukation-Touristenweg “Tierwelt Polens” ist eine Erweiterung des Edukations- und Touristikangebots des Lubiner Zoos. Wer diesem Weg folgt, kann 30 Tierarten sehen, die in Polen wohnen ‒ Vertreter von Wildtieren sowie einheimische Landtiere. Die auf diesem Weg exponierten Tierarten sind: Fasan (eingebürgerte Gattung), Seeadler, Weißstorch, Schwarzstorch, Graugans, Kielce-Gans, Gimpel, Auerhuhn, polnische Zwergente, Baumfalke, Karpatenziege, Sandomierz-Ziege, Blauracke, polnischer Weißrücken, Popielno-Kaninchen, Kolkrabe, polnisches Haubenhuhn, polnischer Grünfüßler, Rebhuhn, Höckerschwan, Olkusz-Schaf, polnisches Heideschaf, Schleiereule, Moorente, Steinkauz, Uhu, Bartkauz, Uralkauz, Wisent, Kranich.

Der Weg ist 1800 m lang.

Der Bau des Edukation-Touristenweges “Tierwelt Polens” wurde teilweise mit staatlichen Mitteln “Polski Ład” finanziert, im Rahmen des strategischen Investitionsprogramms.

(EN) This Trail has been created as a widening of the educational and touristic offer of the Park. It showcases 30 species living in Poland ‒ both wild animals and native breeds of farm animals. Species to be seen along the trail include: pheasant (introduced species), white-tailed eagle, white stork, black stork, greylag goose, Kielce goose, Eurasian bullfinch, wood grouse, Polish dwarf duck, Eurasian hobby, Carpathian goat, Sandomierz goat, European roller, Polish whiteback cow, Popielno rabbit, raven, Polish miniature chicken, green-legged partridge, grey partridge, mute swan, Olkusz sheep, Polish heath sheep, barn owl, ferruginous duck, owl of Athena, Eurasian eagle-owl, great grey owl, Ural owl, European bison, crane.

The total length of the Trail is 1800 m.

The construction of the educational and touristic Trail “Fauna of Poland” has been co-financed from the government fund Polski Ład, Programme of Strategic Investments.

logotypy Polski Ład
logotypy Polski Ład