Łabędź niemy?

Łabędź niemy - etykieta gatunkowa

Łabędź niemy
łac. Cygnus olor, Gmelin, 1789

Drugi najcięższy ptak latający na świecie, tuż po dropiu olbrzymim. Rekordzista znaleziony w Polsce ważył 22,5 kg. Żeby wystartować, potrzebuje dłuższego rozbiegu na wodzie lub ziemi. Wzbija się pod wiatr, a następnie obiera pożądany kierunek lotu. Ląduje prawie wyłącznie na wodzie, a zimą – na lodzie. Jak sugeruje nazwa, na ogół jest milczący, lecz w porze godowej można usłyszeć mruczenie lub melodyjne fletowe gwizdanie. Zdenerwowany syczy. Łabędzie są ptakami monogamicznymi: łączą się w pary na całe życie. Należy pamiętać, że karmione przez ludzi mogą stać się agresywne, próbując wymusić pokarm.
Występowanie: Wyspy Brytyjskie, centralna i północna Europa, południowy Iran, basen Morza
Kaspijskiego, wyspowo-nizinne regiony Azji, do Chin

samiec / samica
Długość ciała: 125–170 cm
Rozpiętość skrzydeł: 200–240 cm
Masa ciała: 8–16 kg / 6–11,5 kg

Kulon?

Kulon - etykieta gatunkowa

Kulon
łac. Burhinus oedicnemus, Linnaeus, 1758

Kulony zamieszkują nieużytki, piaszczyste wydmy, wrzosowiska oraz suche, porośnięte ubogą roślinnością tereny sąsiadujące ze starorzeczami. Najbardziej aktywne są od zmierzchu do świtu, ale aktywność w ciągu dnia też nie należy do rzadkości, choć łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Gniazda zakładają w płytkich zagłębieniach w ziemi, w miejscach ubogich w roślinność, zapewniających dobrą obserwację otoczenia. W Polsce do niedawna był to gatunek lęgowy.
Występowanie: południowo-zachodnia i wschodnia Europa, Bałkany, Kaukaz, północna Afryka i środ- kowa Azja

samiec / samica
Długość ciała: 40–45 cm
Rozpiętość skrzydeł: 75–85 cm
Masa ciała: 0,35–0,5 kg

Kraska?

Kraska - etykieta gatunkowa

Kraska
łac. Coracias garrulus, Linnaeus, 1758

Zamieszkuje suche, ciepłe, otwarte tereny z pojedynczymi drzewami, zagajnikami lub luźnymi lasami, obfitującymi w duże owady naziemne (żuki, pasikoniki itp.). Gniazdo zakłada zwykle w dziupli po dzięciole czarnym lub w naturalnych otworach spróchniałych drzew liściastych. Chętnie zajmuje również odpowiedniej wielkości budki lęgowe. W Polsce liczebność kraski ciągle spada; na wschodzie naszego kraju zostało zaledwie kilkanaście par. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w zmianie krajobrazu rolniczego, likwidacji zadrzewień śródpolnych i w wycinaniu starych, dziuplastych drzew.
Występowanie: środkowa, wschodnia i południowa Europa, północno-zachodnie wybrzeże Afryki; zimuje w Afryce na południe od równika

samiec / samica
Długość ciała: 31–35 cm
Rozpiętość skrzydeł: 62–72 cm
Masa ciała: 0,12–0,15 kg

Bażant diamentowy?

Bażant Diamentowy - etykieta gatunkowa

Bażant diamentowy
łac. Chrysolophus amherstiae, Leadbeater, 1829

Jest jednym z najchętniej hodowanych bażantów, ze względu na piękny wygląd i stosunkowo małe wymagania. Gatunek ten zasiedla wysokogórskie lasy, rozległe krzewy i zarośla bambusowe. Żyje w stadach. W Anglii bażanty diamentowe, które zdołały uciec z hodowli, utworzyły kilka zdziczałych populacji.
Występowanie: Tybet, Chiny, Mjanma

samiec
Długość ciała: 105–120 cm
Długość skrzydła: 20–23 cm
Masa ciała: ok. 1,1 kg

samica
Długość ciała: 60–80 cm
Długość skrzydła: 18–20 cm
Masa ciała: ok. 0,8 kg

Bambusówka chińska?

Bambusówka Chińska - etykieta gatunkowa

Bambusówka chińska
łac. Bambusicola thoracica, Temminck, 1815

U bambusówek płeć jest bardzo trudna do oznaczenia. Jedyną cechą charakterystyczną samców są widoczne ostrogi na nogach. Gatunek ten preferuje tereny górzyste, porośnięte gęstą trawą – tam właśnie najchętniej zakłada gniazda, które znajdują się na ziemi. Zimą bambusówki zbierają się w grupy liczące nawet kilkadziesiąt osobników.
Występowanie: południowe i środkowe Chiny, Tajwan

samiec / samica
Długość ciała: 30–32 cm
Długość skrzydła: ok. 46 cm
Masa ciała: 0,2–0,34 kg

Kuropatwa?

Kuropatwa - etykieta gatunkowa

Kuropatwa
łac. Perdix perdix, Linnaeus, 1758

Kuropatwy zasiedlają otwarte tereny rolne, najchętniej pola uprawne (z remizami lub kępami krzaków na miedzach), ale także łąki i ugory z wyższą roślinnością. Prowadzą osiadły, naziemny tryb życia. Są ptakami nerwowymi i bardzo płochliwymi. Kuropatwom nie jest łatwo w dzisiejszych czasach. Dawniej miały mnóstwo pokarmu i miejsc do gniazdowania na licznych i urozmaiconych miedzach. Dzisiejsza monokultura zbożowa im nie sprzyja, ponieważ nie ma w niej odpowiedniego pokarmu oraz schronienia.
Występowanie: środkowa Europa, południowo-zachodnia Syberia, Chiny

samiec / samica
Długość ciała: 28–32 cm
Rozpiętość skrzydeł: 45–50 cm
Masa ciała: 0,3–45 kg