Puszczyk uralski?

Puszczyk uralski - etykieta gatunkowa

Puszczyk uralski
łac. Strix uralensis, Pallas, 1771

Zamieszkuje stare bory ze zrębami i polanami, a także lasy górskie oraz buczyny. Podobnie jak inne sowy, puszczyk prowadzi osiadły tryb życia i nie opuszcza swojego rewiru lęgowego. Gniazduje w złamanym pniu (złomie), budce lęgowej, dużej dziupli lub w opuszczonym gnieździe ptaka szponiastego. Jest to sowa bardzo agresywna; przed opuszczeniem gniazda przez młode atakuje również ludzi. W Polsce gniazduje w starych lasach Karpat i Tatr, a poza tym w północno-wschodniej części Mazur i w Białowieży. W warunkach naturalnych dożywa ponad 20 lat.
Występowanie: lasy północno-wschodniej Europy i północnej Azji

samiec / samica
Długość ciała: 50-60 cm
Rozpiętość skrzydeł: 123-130 cm
Masa ciała: 0,5–0,9 kg / 0,6–1,3 kg

Puszczyk mszarny?

Puszczyk mszarny - etykieta gatunkowa

Puszczyk mszarny
łac. Strix nebulosa lapponica, Forster, 1772

Puszczyk mszarny to duża sowa, niewiele mniejsza od puchacza. Jej cechą główną jest duża szlara (krótkie pióra rosnące promieniście wokół oczu i dzioba), przypominająca słoje przeciętego pnia drzewa. Puszczyk mszarny posiada doskonały słuch, dzięki czemu potrafi zlokalizować ofiary nawet pod głębokim śniegiem. Pierwsze udokumentowane gniazdowanie tego gatunku w Polsce miało miejsce w 2010 r. na Polesiu Lubelskim. Obecnie szacuje się, że jego populacja w kraju wynosi kilkanaście par. Żywi się głównie gryzoniami, w większości nornikami.
Występowanie: północny wschód Eurazji, Ameryka Północna

samiec / samica
Długość ciała: 65-70 cm
Rozpiętość skrzydeł: 134-158 cm
Masa ciała: 0,5–1,1 kg / 0,7–1,9 kg

Puchacz?

Puchacz - etykieta gatunkowa

Puchacz
łac. Bubo bubo, Linnaeus, 1758

Puchacz jest największą sową świata. Zamieszkuje góry i rozległe lasy. Preferuje tereny skaliste, wąwozy i stare drzewostany sąsiadujące z terenami otwartymi. Jest aktywny o zmierzchu i w nocy. Poluje na zwierzęta o zróżnicowanej wielkości: od szczura nawet do młodej sarny. W Polsce występuje głównie na północy i południu. Gody puchacz zaczyna już w grudniu; szczególnie w bezwietrzne, mroźne noce. W lutym samica składa 2–4 jaja. Wielkość populacji puchacza szacuje się na 250 par w całej Polsce, z tendencją wzrostową. Na wolności dożywają ponad 20 lat, w ogrodach zoologicznych – nawet 60 lat.
Występowanie: lasy i góry umiarkowanej strefy klimatycznej Eurazji

samiec / samica
Długość ciała: 60-75 cm
Rozpiętość skrzydeł: 160-180 cm
Masa ciała: 1,5–2,5 kg / 1,75–4 kg