Gęś mała

Gęś mała - etykieta gatunkowa

Gęś mała
łac. Anser erythropus, Linnaeus, 1758

Gęś mała jest jedną z najmniejszych gęsi europejskich. Jak każdy ptak wodny preferuje tereny wokół rzek i jezior. Przelatuje nad Europą dwa razy w roku: na przełomie kwietnia i maja oraz od września do listopada. Wygląd samca i samicy jest podobny. Gniazduje na ziemi, składając 4–5 jaj w maju lub czerwcu. Samica wysiaduje jaja, a po wykluciu się młodych do opieki nad nimi dołącza samiec. Chcąc wylądować, gęś mała nie zmniejsza prędkości lotu stopniowo, lecz pikuje z dużą prędkością i wyhamowuje tuż nad ziemią (lub wodą).
Występowanie: północna Eurazja; zimuje na Bałkanach, w rejonie Morza Czarnego oraz w środkowej Azji

samiec / samica
Długość ciała: 53–66 cm
Rozpiętość skrzydeł: 120–135 cm
Masa ciała: 1,95–2,3 kg / 1,4–2,15 kg