KONKURS IRBIS 2023 – VI edycja

Plakat konkursu IRBIS 2023

Tegoroczna – szósta – edycja przeznaczona jest dla uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych i poświęcona jest zwierzętom, które zamieszkują wszystkie kontynenty oraz morza i oceany. Chcemy zwrócić uwagę na ogromną różnorodność królestwa zwierząt oraz niezwykłe bogactwo form przystosowawczych do naturalnego środowiska.

Pierwszy etap konkursu będzie miał formę testu z zakresu zoogeografii oraz cech, dotyczących przystosowania do życia w konkretnym klimacie i warunkach środowiskowych. Drugi etap będzie polegał na zebraniu informacji na temat 3 gatunków zwierząt zamieszkujących wybrany obszar geograficzny, ale zajmujących różne środowiska i porównaniu ich budowy, strategii przetrwania, trybu życia, diety oraz innych wyróżniających je cech.

Jesteśmy przekonani, że udział w Konkursie Zoologicznym IRBIS rozszerzy horyzonty, pozwoli wyjść poza ramy programu szkolnego i rozbudzi wśród uczestników ciekawość świata i chęć jego poznawania.