Deklaracja dostępności – iOS

Ogród Zoologiczny w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej ZOO LUBIN (iOS) [hiperłącze z linkiem do pobrania] (wersja…)


Data pierwszej publikacji aplikacji mobilnej: …… (uzupełnić, kiedy aplikacja została opublikowana na stronach)
Data ostatniej istotnej aktualizacji: ….. (uzupełnić o datę ostatniej ważnej zmiany w aplikacji)


Informacje o dostępności cyfrowej


Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aplikacja funkcjonuje poprawnie gdy jest użytkowana wyłącznie w ściśle określonych lokalizacjach geograficznych. Opiera się na wyświetlaniu geolokalizacji na interaktywnej mapie oraz wyłącznie wzrokowych wskazówkach. Mapy są wyłączone z wymogu dostępności (opatrzone są opisem tekstowym).


Przygotowanie deklaracji dostępności


Data sporządzenia deklaracji: 2023-06-06.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-06.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Jeśli w aplikacji mobilnej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do naszego pracownika!
Agata Łabuzińska, mailowo – a.labuzinska@ zoolubin.pl, tel. 534 979 776
W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta w Lubinie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Parking

Od strony rzeki Zimnicy graniczącej od strony północnej z lubińskim ogrodem zoologicznym istnieje ogólnodostępny, bezpłatny parking na ponad 100 miejsc parkingowych, również z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Teren ogrodu zoologicznego

Teren lubińskiego ogrodu zoologicznego jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie ścieżki są proste, pozbawione utrudnień/barier. Problematyczne wzniesienie terenu jest usprawnione podjazdem wraz ze spocznikiem oraz poręczami zamontowanymi na odpowiednich wysokościach. Obserwacja eksponowanych zwierząt jest możliwa bez żadnych utrudnień, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynki


Budynek edukacyjny/kawiarnia

Budynek edukacyjny, który pełni również rolę kawiarni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie istnieją żadne pionowe/poziome bariery utrudniające jego użytkowanie. Istnieją tu trzy kabiny toaletowe, dwie ogólnodostępne, jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.


Budynek inkubatora przedsiębiorczości

Trzy kondygnacyjny budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję obiektu administracyjno-biurowo- dydaktycznego, z przeznaczeniem na działalność edukacyjną oraz część biurową ze strefami pracy ,,open space”. Nieruchomość jest przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wyposażony w windę, toalety dla niepełnosprawnych, które mieszczą się na parterze oraz w piwnicy. Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi.

Toalety


Na terenie zoo toalety zlokalizowane są:

  • w budynku kawiarni – 3 kabiny w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • przy Ścieżce Zwierząt Wymarłych – 2 kabiny ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ,
  • szalet miejski przy bramie wejściowej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego oraz Wrocławskiej przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  • w budynku inkubatora przedsiębiorczości – toalety zlokalizowane na parterze oraz w piwnicy, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Są one udostępnione w czasie otwarcia zoo wszystkim odwiedzającym.


Aplikacje mobilne


Prowadzimy aplikacje:
ZOO Lubin hiperłącze do strony, skąd można pobrać aplikację
ZOO Lubin hiperłącze do strony, skąd można pobrać aplikację


Poniżej przedstawiamy deklaracje dostępności aplikacji mobilnych:

link do deklaracji na androida (strona otwiera się w nowym oknie).

link do deklaracji na iOS (strona otwiera się w nowym oknie).