Park Słowiański

Park Słowiański obejmuje tereny obok os. Zwycięstwa, ograniczone ul. Rzemieślniczą, ul. Słowiańską i ul. Paderewskiego. Park Słowiański jest niewielkim założeniem parkowym o powierzchni ok. 4,4ha. Składa się z części zieloni miejskiej , jednak większość powierzchni jest zadrzewiona. Występuje w nim wiele interesujących drzew, wśród których jest 5 pomników przyrody: 3 platany klonolistne, lipa szerokolistna oraz okazała sosna wejmutka. Jeden z platanów klonolistnych należy do najbardziej okazałych przedstawicieli tego gatunku w Lubinie. Brzegiem Parku ( ul. Paderewskiego ) prowadzi ścieżka rowerowa. W 2017 r. w parku powstał plac zabaw dla psów.