Bażant Łowny

Bażant Łowny - etykieta gatunkowa

Bażant Łowny (PL)

łac. Phasianus colchicus, Linnaeus, 1758
Za miejsce pierwotnego pochodzenia bażanta uważa się tereny współczesnej Gruzji, chociaż występuje na rozległym obszarze Azji. Do Polski przywieziony został w XVI w. Do tej pory jest hodowany i wypuszczany na wolność przez koła łowieckie. Gdyby zaniechano powyższych działań, polska populacja prawdopodobnie wymarłaby.
Występowanie: na wschód od Morza Czarnego, od Kaukazu do Chin; introdukowany w Europie, Ameryce Północnej, na Tasmanii i w Nowej Zelandii

samiec
Długość ciała: 70–90 cm
Długość skrzydła: 25–27 cm
Masa ciała: 0,75–1,9 kg
samica
Długość ciała: 50–60 cm
Długość skrzydła: 21–22 cm
Masa ciała: 0,6–1,4 kg

Fasan (DE)

łac. Phasianus colchicus, Linnaeus, 1758
Als Ursprungsort dieses Fasans gilt das Gebiet des gegenwärtigen Georgiens, obwohl er auf vielen Gebieten Asiens vorkommt. Er wurde im 16. Jahrhundert nach Polen gebracht und wird immer noch von Jägervereinen gezüchtet und freigegeben. Wenn die oben genannten Einführungsmaßnahmen aufgegeben würden, würde die polnische Fasanenpopulation wahrscheinlich aussterben.
Vorkommen: östlich des Schwarzen Meeres, vom Kaukasus bis China; eingeführt in Europa und Nordamerika, auf Tasmanien und in Neuseeland

Männchen
Körperlänge: 70–90 cm
Flügellänge: 25–27 cm
Körpermasse: 0,75–1,9 kg
Weibchen
Körperlänge: 50–60 cm
Flügellänge: 21–22 cm
Körpermasse: 0,6–1,4 kg

Common pheasant (EN)

łac. Phasianus colchicus, Linnaeus, 1758
The common pheasant is thought to originate from the territory of modern Georgia, although it can be found at
a very large area in Asia. It was introduced in Poland in the 16th century and it has been continually bred and released into the wild by hunting associations. Should such actions be abandoned, the Polish common pheasant population would most probably die out.
Distribution: east of the Black Sea, from the Caucasus to China; introduced in Europe, North America, Tasmania, and New Zealand

male
body length: 70–90 cm
wing length: 25–27 cm
body mass: 0,75–1,9 kg
female
body length: 50–60 cm
wing length: 21–22 cm
body mass: 0,6–1,4 kg