Bocian Czarny

Bocian Czarny - etykieta gatunkowa

Bocian czarny (PL)

łac. Ciconia nigra, Linnaeus, 1758
Bocian czarny jest ptakiem bardzo płochliwym i skrytym. Gnieździ się w rozległych mokrych lasach, szczególnie w starych lasach mieszanych i iglastych, przeplatanych mokradłami i rzekami. Przebywa głównie w miejscach odludnych. Ma to związek z prześladowaniami przez człowieka spowodowanymi złymi przesądami. Odlatuje ok. 2 tygodnie później niż bocian biały. Poluje głównie na ryby i żaby, ale również na owady wodne, pijawki, gady i gryzonie.
Występowanie: Półwysep Iberyjski, środkowa i wschodnia Europa, Azja Mniejsza i Bliski Wschód, Azja Południowa i Wschodnia

samiec / samica
Długość ciała: 90–105 cm
Rozpiętość skrzydeł: 175–200 cm
Masa ciała: ok. 3 kg

Schwarzstorch (DE)

łac. Ciconia nigra, Linnaeus, 1758
Es ist ein sehr schüchterner und geheimnisvoller Vogel. Er baut Nester in riesigen Feuchtwäldern, vor allem in alten Misch- und Nadelwäldern mit Feuchtgebieten und Flüssen. Er kommt hauptsächlich an abgelegenen Orten vor. Dies ist mit menschlicher Verfolgung verbunden, die durch Aberglauben verursacht wird. Er fliegt etwa zwei Wochen später als der Weißstorch weg. Er jagt hauptsächlich Fische und Frösche, aber auch Wasserinsekten, Blutegel, Reptilien und Nagetiere.
Vorkommen: Iberische Halbinsel, Mittel- und Osteuropa, Kleinasien und Naher Osten, Süd- und Ostasien

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 90–105 cm
Flügelspannweite: 175–200 cm
Körpermasse: ca. 3 kg

Black stork (EN)

łac. Ciconia nigra, Linnaeus, 1758
The black stork is a very timid and secretive bird. It nests in vast wet forests, especially in old mixed and coniferous forests, interspersed with wetlands and rivers. It prefers to stay in remote areas. This is related to human persecution caused by negative superstitions. It departs for wintering about 2 weeks later than the white stork. It hunts mainly fish and frogs, but also water insects, leeches, reptiles and rodents.
Distribution: Iberian Peninsula, Central and Eastern Europe, Asia Minor and the Middle East, South and East Asia

male / female
body length: 90–105 cm
wingspan: 175–200 cm
body mass: ca. 3 kg