Gęś Tybetańska

Gęś tybetańska - etykieta gatunkowa

Gęś tybetańska (PL)

łac. Anser indicus, Latham, 1790
Nazywana również gęsią indyjską; wielkością dorównuje gęsi zbożowej. Widywana jest w Tybecie nawet na wys. 5600 m n.p.m. W czasie wędrówek dwa razy do roku przelatuje przez Himalaje na wys. ok. 10 000 m, czyli tak wysoko, jak samoloty pasażerskie. Obserwowano stada przelatujące nad najwyższą górą świata – Mount Everest. Na takiej wysokości stężenie tlenu jest o połowę mniejsze niż na poziomie morza, temperatura spada nawet poniżej -50 stopni Celsjusza, a gęś leci z prędkością ok. 80 km/h.
Występowanie: środkowa Azja, Wyżyna Tybetańska; zimuje w północnych Indiach, zachodnim Pakistanie oraz w Nepalu

samiec / samica
Długość ciała: 75–90 cm
Rozpiętość skrzydeł: 150–180 cm
Masa ciała: 2,5–4,1 kg

Streifengans (DE)

łac. Anser indicus, Latham, 1790
Sie wird auch als Indische Gans bezeichnet. Größenmäßig ist sie mit der Saatgans vergleichbar. Die Streifengans ist in Tibet sogar auf einer Höhe von 5600 m ü.M. zu sehen. Während der Züge fliegt sie zweimal im Jahr auf einer Höhe von etwa 10.000 m ü.M. durch den Himalaya, d.h. so hoch wie Passagierflugzeuge. Es wurden auch Schoofen beobachtet, die über den höchsten Berg der Welt − den Mount Everest – fliegen. Auf solcher Höhe ist die Sauerstoffkonzentration halb so hoch wie am Meeresspiegel, die Temperatur sinkt sogar unter -50 Grad und die Gans fliegt mit einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h.
Vorkommen: Zentralasien, das Hochland von Tibet; im Winter in Nordindien, Westpakistan und Nepal

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 75–90 cm
Flügelspannweite: 150–180 cm
Körpermasse: 2,5–4,1 kg

Bar-headed goose (EN)

łac. Anser indicus, Latham, 1790
In many languages, it is also called the Indian goose. In terms of size, it is similar to the bean goose. The bar-headed goose has been seen in Tibet at as high as 5,600 m above sea level. Twice a year, it flies through the Himalaya at an altitude of about 10,000 m, which is the height passenger aircrafts operate on. Flocks flying over the world’s highest mountain, Mount Everest, have also been observed. At such an altitude the oxygen concentration is half as much as at sea level, the temperature can drop below -50 Celsius degrees and the bar-headed goose flies with the speed of about 80 km/h.
Distribution: central Asia, the Tibetan Plateau; in winter – northern India, western Pakistan and Nepal

male / female
body length: 75–90 cm
wingspan: 150–180 cm
body mass: 2,5–4,1 kg