Kiściec Ognisty

Kiściec Ognisty - etykieta gatunkowa

Kiściec ognisty (PL)

łac. Lophura ignita, Shaw, 1798
Kiściec ognisty jest uważany za jednego z najładniejszych spośród wszystkich 50 gatunków bażantów, tuż obok bażanta złocistego. Drugi człon łacińskiej nazwy tego ptaka pochodzi od słowa ignis, co oznacza ogień. Odnosi się to zapewne do ubarwienia grzbietu, brzucha oraz ogona samca, które przypomina płomienie. Jego naturalnym siedliskiem są gęsto porośnięte, wiecznie zielone lasy tropikalne z podszytem bambusowym, do wys. 1000 m n.p.m.
Występowanie: Malezja, Borneo, Półwysep Indochiński

samiec
Długość ciała: 65-70 cm
Długość skrzydła: 25-30 cm
Masa ciała: 1,8-2,6 kg
samica
Długość ciała: 56-57 cm
Długość skrzydła: 23-27 cm
Masa ciała: 1,8-2,6 kg

Feuerrückenfasan (DE)

łac. Lophura ignita, Shaw, 1798
Aus den 50 auf der Welt vorkommenden Fasanenarten gilt der Feuerrückenfasan, neben dem Goldfasan, als ein der schönsten. Der zweite Teil des lateinischen Namens dieser Vogelart stammt vom Wort ignis, was Feuer bedeutet. Dies bezieht sich wahrscheinlich auf die Färbung vom Rücken, Bauch und Schwanz des Männchens, die an Flammen erinnert. Der natürliche Lebensraum dieses Fasans sind dicht bewachsene, immergrüne Tropenwälder mit Bambus-Unterholz, bis zu einer Höhe von 1000 m ü.M.
Vorkommen: Malaysia, Borneo, Indochinesische Halbinsel

Männchen
Körperlänge: 65-70 cm
Flügellänge: 25-30 cm
Körpermasse: 1,8–2,6 kg
Weibchen
Körperlänge: 54-63 cm
Flügellänge: 23-27 cm
Körpermasse: 1,8–2,6 kg

Bornean crested fireback (EN)

łac. Lophura ignita, Shaw, 1798
Of the 50 pheasant species in the world, the crested fireback is considered among the very most beautiful, right next to the golden pheasant. The second part of the Latin name of this species comes from the word ignis, which means fire. It probably refers to the colouring of the male’s back, belly and tail, which resembles flames. Their natural habitat consists of densely overgrown tropical forests with bamboo li-ning up to 1000 m above sea level.
Distribution: Malaysia, Borneo, Mainland Southeast Asia

male
body length: 65-70 cm
wing length: 25-30 cm
body mass: 1,8–2,6 kg
female
body length: 54-63 cm
wing length: 23-27 cm
body mass: 1,8–2,6 kg