Kiściec srebrzysty

Kiściec srebrzysty - etykieta gatunkowa

Kiściec srebrzysty (PL)

łac. Lophura nycthemera jonesi, Linnaeus, 1758
Piękny, ciekawski, wytrwały i majestatyczny ptak. Zasiedla gęste lasy górskie, tereny porośnięte gęstymi zaroślami, bambusami i paprociami na wys. 700–2100 m n.p.m. oraz pola uprawne. W Chinach był znany i hodowany od najdawniejszych czasów. Jego wizerunek występował w starożytnej sztuce, a w literaturze uosabiano go z mitycznym białym feniksem.
W ogrodzie zoologicznym w Lubinie znajduje się kiściec srebrzysty w podgatunku jonesi.
Występowanie: południowo-wschodnia Azja i Chiny

samiec
Długość ciała: ok. 125 cm
Długość skrzydła: 22-30 cm
Masa ciała: 1,1-2 kg
samica
Długość ciała: ok. 65 cm
Długość skrzydła: 15-27 cm
Masa ciała: 1-1,3 kg

Silberfasan (DE)

łac. Lophura nycthemera jonesi, Linnaeus, 1758
Ein schöner, neugieriger, ausdauernder und maje-stätischer Vogel. Er bewohnt dichte Bergwälder, Gebiete mit Dickicht, Bambus und Farnen bewachsen auf einer Höhe von 700 bis 2100 m ü.M., sowie Äckern. In China ist er seit frühesten Zeiten bekannt und gezüchtet. Sein Bild erschien in der Kunst der Antike, und in der Literatur wurde er mit dem mythischen weißen Phönix personifiziert. In Lubiner Tiergarten befinden sich Silberfasane der Unterart jonesi.
Vorkommen: Südostasien und China

Männchen
Körperlänge: ca. 125 cm
Flügellänge: 22-30 cm
Körpermasse: 1,1-2 kg
Weibchen
Körperlänge: ca. 65 cm
Flügellänge: 15-27 cm
Körpermasse: 1-1,3 kg

Silver pheasant (EN)

łac. Lophura nycthemera jonesi, Linnaeus, 1758
A beautiful, curious, persistent and majestic bird. It inhabits dense mountain forests, areas overgrown with thickets, bamboo and ferns at altitude of 700–2100 m above sea level, as well as cultivated fields. It has been known and bred in China since ancient times. Its image was present in ancient art, and in literature the silver pheasant has been epitomised with the mythical white phoenix. In the Lubin zoo there are silver pheasants of the jonesi subspecies.
Distribution: Southeast Asia and China

male
body length: ca. 125 cm
wing length: 22-30 cm
body mass: 1,1-2 kg
female
body length: ca. 65 cm
wing length: 15-27 cm
body mass: 1-1,3 kg