Kiściec syjamski

Kiściec syjamski - etykieta gatunkowa

Kiściec syjamski (PL)

łac. Lophura diardi, Bonaparte, 1856
Nazwa tego kiśćca wywodzi się od dawnej nazwy Tajlandii, czyli Syjamu, dlatego został uznany na-rodowym ptakiem tego kraju. Od wieków jest odławiany z naturalnego środowiska przez miejscowych mieszkańców i hodowany z drobiem domowym. W hodowli preferuje się model monogamiczny. Potocznie nazywany „prałatem”, co odnosi się do samców, których kolorystyka zbliżona jest do ornatów używanych niegdyś przez duchownych w kościele katolickim.
Występowanie: Mjanma, Tajlandia, Laos, Kambodża i południowy Wietnam

samiec
Długość ciała: ok. 80 cm
Długość skrzydła: 22–24 cm
Masa ciała: ok. 1,42 kg
samica
Długość ciała: ok. 60 cm
Długość skrzydła: 22–24 cm
Masa ciała: ok. 1,1 kg

Prälatfasan (DE)

łac. Lophura diardi, Bonaparte, 1856
Der Name dieser Art leitet sich in vielen Sprachen vom alten Namen Thailands, Siam, ab; deshalb wurde Prälatfasan als Nationalvogel dieses Landes anerkannt. Seit Jahrhunderten wird er von lokalen Anwohnern aus der natürlichen Umgebung gefangen und mit Hausgeflügel aufgezogen. In der Zucht wird monogame Paarbindung bevorzugt. Dieser Vogel wird umgangssprachlich “Prälat” genannt, was sich auf Männchen bezieht, deren Farbgebung Ornate ähnelt, die einst von Geistlichen in der katholischen Kirche verwendet wurden.
Vorkommen: Myanmar, Thailand, Kambodscha, Laos und Südvietnam

Männchen
Körperlänge: ca. 80 cm
Flügellänge: 22–24 cm
Körpermasse: ca. 1,42 kg
Weibchen
Körperlänge: ca. 60 cm
Flügellänge: 22–24 cm
Körpermasse: ca. 1,1 kg

Siamese fireback (EN)

łac. Lophura diardi, Bonaparte, 1856
The name of this species derives from the former name of Thailand, Siam, which is why it has been recognised as the national bird of this country. For centuries, it has been caught out from its natural habitats by local people and bred together with poultry. In breeding, the monogamous model is preferred. The Siamese fireback is colloquially called “prelate”, which refers to males, whose colouring is similar to chasubles once used by the clergy in the Catholic Church.
Distribution: Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos and southern Vietnam

male
body length: ca. 80 cm
wing length: 22–24 cm
body mass: ca. 1,42 kg
female
body length: ca. 60 cm
wing length: 22–24 cm
body mass: ca. 1,1 kg