Kiściec tajwański

Kiściec tajwański - etykieta gatunkowa

Kiściec tajwański (PL)

łac. Lophura swinhoii, Gould, 1863
Zamieszkuje gęste lasy często rosnące na zboczach gór, położone na wys. 300–2300 m n.p.m.
Z ostatnich obserwacji wynika jednak, że trudno go spotkać poniżej 1000 m n.p.m., co spowodowane jest wycinką lasów do tej wysokości, w związku z czym zanikają naturalne siedliska tego gatunku. W 1966 r. kiściec tajwański był bliski wymarcia; w środowisku naturalnym pozostało ok. 200 osobników. Wzrost liczebności do ok. 10 tys. sztuk jest skutkiem wprowadzenia obszarów chronionych oraz reintrodukcji gatunku.
Występowanie: centralna cześć wyspy Tajwan

samiec
Długość ciała: ok. 79 cm
Długość skrzydła: 25-26 cm
Masa ciała: ok. 1,1 kg
samica
Długość ciała: ok. 50 cm
Długość skrzydła: 24-24,5 cm
Masa ciała: ok. 1,1 kg

Swinhoefasan (DE)

łac. Lophura swinhoii, Gould, 1863
Er lebt in dichten Wäldern, die oft an Berghängen wachsen, auf einer Höhe von 300–2300 m ü.M. Neuere Beobachtungen zeigen jedoch, dass er unter 1000 m ü.M. kaum zu treffen ist, was durch Abholzung bis zu dieser Höhe verursacht ist – somit verschwinden die natürlichen Lebensräume dieser Spezies. 1966 war diese Art vom Aussterben bedroht; in der natürlichen Umwelt blieben nur ca. 200 Individuen. Die Erhöhung der Zahl auf etwa 10.000 ist auf die Einführung von Schutzgebieten und die Auswilderung zurückzuführen.
Vorkommen: zentraler Teil der Insel Taiwan

Männchen
Körperlänge: ca. 79 cm
Flügellänge: 25-26 cm
Körpermasse: ca. 1,1 kg
Weibchen
Körperlänge: ca. 50 cm
Flügellänge: 24-24,5 cm
Körpermasse: ca. 1,1 kg

Swinhoe’s pheasant (EN)

łac. Lophura swinhoii, Gould, 1863
It inhabits dense forests that often grow on mountainsides at a height of 300–2300 m above sea level. However, recent observations show that it is unlikely to meet the Swinhoe’s pheasant below 1000 m above sea level, which is caused by the felling of forests up to this altitude. In 1966 the species was close to extinction, with only about 200 individuals remaining in the wild. The increase to about 10,000 specimens is the result of the foundation of protected areas and the reintroduction of the bird to the wild.
Distribution: central part of the Taiwan island

male
body length: ca. 79 cm
wing length: 25-26 cm
body mass: ca. 1,1 kg
female
body length: ca. 50 cm
wing length: 24-24,5 cm
body mass: ca. 1,1 kg