Kruk

Kruk - etykieta gatunkowa

Kruk (PL)

łac. Corvus corax, Linnaeus, 1758
Kruki są najinteligentniejszymi ptakami na świecie. Potrafią wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę, np. posługując się patykami czy drutem w celu wyciągania pożywienia z trudno dostępnych miejsc. Podobnie jak inne krukowate, potrafią naśladować dźwięki otoczenia, w tym nawet mowę ludzką. Odżywiają się głównie padliną, pełniąc w środowisku rolę czyścicieli.
Występowanie: półkula północna, znaczna część Eurazji, Ameryka Północna i Środkowa, północna
Afryka

samiec / samica
Długość ciała:55–65 cm
Rozpiętość skrzydeł: 115–130 cm
Masa ciała: 0,8–1,63 kg

Kolkrabe (DE)

łac. Corvus corax, Linnaeus, 1758
Kolkraben sind die intelligentesten aller Vogelarten der Welt. Sie können zuvor erworbenes Wissen nutzen, z. B. mit Stöcken oder Draht Nahrung aus schwer erreichbaren Plätzen herausziehen. Wie andere Rabenvögel können sie Geräusche aus ihrer Umgebung imitieren, einschließlich der menschlichen Sprache. Sie ernähren sich hauptsächlich von Aas, deshalb fungieren sie als Pfleger in unserer Umwelt.
Vorkommen: Nördliche Hemisphäre, ein Großteil Eurasiens, Nord- und Mittelamerika, Nordafrika

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 55–65 cm
Flügelspannweite: 115–130 cm
Körpermasse: 0,8–1,63 kg

Common raven (EN)

łac. Corvus corax, Linnaeus, 1758
Ravens are the most intelligent birds in the world. They are able to use the knowledge gained earlier, e.g. use sticks or wire to draw food from places that are difficult to reach. Like other corvids, they can imitate the sounds from their environment, including even human speech. They feed mainly on carrion, acting as cleaners in our environment.
Distribution: Northern Hemisphere, a large part of Eurasia, North and Central America, North Africa

male / female
body length: 55–65 cm
wingspan: 115–130 cm
body mass: 0,8–1,63 kg