Kulon

Kulon - etykieta gatunkowa

Kulon (PL)

łac. Burhinus oedicnemus, Linnaeus, 1758
Kulony zamieszkują nieużytki, piaszczyste wydmy, wrzosowiska oraz suche, porośnięte ubogą roślinnością tereny sąsiadujące ze starorzeczami. Najbardziej aktywne są od zmierzchu do świtu, ale aktywność w ciągu dnia też nie należy do rzadkości, choć łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Gniazda zakładają w płytkich zagłębieniach w ziemi, w miejscach ubogich w roślinność, zapewniających dobrą obserwację otoczenia. W Polsce do niedawna był to gatunek lęgowy.
Występowanie: południowo-zachodnia i wschodnia Europa, Bałkany, Kaukaz, północna Afryka i środ- kowa Azja

samiec / samica
Długość ciała: 40–45 cm
Rozpiętość skrzydeł: 75–85 cm
Masa ciała: 0,35–0,5 kg

Triel (DE)

łac. Burhinus oedicnemus, Linnaeus, 1758
Er bewohnt Ödland, Sanddünen, Heiden sowie trockene Gebiete mit karger Vegetation, die an Altwässern liegen. Er ist von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen am aktivsten, aber Tätigkeit tagsüber ist auch keine Seltenheit, obwohl er leichter zu hören als zu sehen ist. Sein Nest baut der Triel in flachen Senkungen im Boden an offenen und vegetationsarmen Orten, die eine gute Beobachtung der Umgebung gewährleisten. Bis vor kurzem war es eine Brutvogelart in Polen.
Vorkommen: Südwest- und Osteuropa, Balkan, Kaukasus, Nordafrika und Zentralasien

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 40–45 cm
Flügelspannweite: 75–85 cm
Körpermasse: 0,35–0,5 kg

Eurasian stone-curlew (EN)

łac. Burhinus oedicnemus, Linnaeus, 1758
The Eurasian stone-curlew inhabits wastelands, dunes and heathlands, as well as dry areas with scarce vegetation by oxbow lakes. This bird is mostly active from dusk to dawn, but daytime activity is also not uncommon, although the stone-curlew is more easily heard than seen. It builds nests in shallow depressions in the ground in open places with poor vegetation providing for good observation of the surroundings. Until recently, it was a breeding species in Poland.
Distribution: southwestern and eastern Europe, the Balkans, the Caucasus, northern Africa and central Asia

male / female
body length: 40–45 cm
wingspan: 75–85 cm
body mass: 0,35–0,5 kg