Kuropatwa

Kuropatwa - etykieta gatunkowa

Kuropatwa (PL)

łac. Perdix perdix, Linnaeus, 1758
Kuropatwy zasiedlają otwarte tereny rolne, najchętniej pola uprawne (z remizami lub kępami krzaków na miedzach), ale także łąki i ugory z wyższą roślinnością. Prowadzą osiadły, naziemny tryb życia. Są ptakami nerwowymi i bardzo płochliwymi. Kuropatwom nie jest łatwo w dzisiejszych czasach. Dawniej miały mnóstwo pokarmu i miejsc do gniazdowania na licznych i urozmaiconych miedzach. Dzisiejsza monokultura zbożowa im nie sprzyja, ponieważ nie ma w niej odpowiedniego pokarmu oraz schronienia.
Występowanie: środkowa Europa, południowo-zachodnia Syberia, Chiny

samiec / samica
Długość ciała: 28–32 cm
Rozpiętość skrzydeł: 45–50 cm
Masa ciała: 0,3–45 kg

Rebhuhn (DE)

łac. Perdix perdix, Linnaeus, 1758
Rebhühner bewohnen offene Agrarflächen, vorzugsweise Felder (mit Windschutzstreifen oder Strauchgruppen auf Feldrainen), aber auch Wiesen und Brachland mit höherer Vegetation. Sie sind terrestrische Standvögel. Sie sind nervös und sehr schüchtern. Das Leben ist für Rebhühner heutzutage nicht einfach. Früher war für sie eine Unmenge von Nahrung und Nistplätzen auf vielen abwechslungsreichen Feldrainen verfügbar. Die heutige Getreidemonokultur ist ihnen nicht förderlich, weil sie keine entsprechende Nahrung und nicht genug Schutz bietet.
Vorkommen: Mitteleuropa, Südwest-Sibirien, China

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 28–32 cm
Flügelspannweite: 45–50 cm
Körpermasse: 0,3–45 kg

Grey partridge (EN)

łac. Perdix perdix, Linnaeus, 1758
Grey partridges inhabit open agricultural areas, preferably fields (with shelter belts or clusters of bushes on the balk), but also meadows and fallow land with higher vegetation. They are sedentary, terrestrial birds; nervous and very timid. Life is not easy for partridges nowadays. In the past, they used to have food aplenty and many nesting places on numerous and varied balks. Today’s cereal monoculture is unfavourable for them, since it doesn’t offer adequate food or shelter.
Distribution: central Europe, southwestern Siberia, China

male / female
body length: 28–32 cm
wingspan: 45–50 cm
body mass: 0,3–45 kg