Mandarynka

Mandarynka - etykieta gatunkowa

Mandarynka (PL)

łac. Aix galericulata, Linnaeus, 1758
Jest to gatunek kaczki nadrzewnej, która zakłada gniazda w dziuplach drzew pochylonych nad wodą czy w budkach lęgowych; rzadko również na ziemi, pod osłoną pnia lub gęstej roślinności. Samiec w okresie godowym uzyskuje przepiękne kolory, a w czasie spoczynku upodabnia się do samicy. Często mówi się, że to najpiękniejsze kaczki na świecie. W Chinach są symbolem wierności, ponieważ łączą się w pary na całe życie. Naturalnie występują we wschodnich i południowych Chinach, Tajwanie, Mandżurii, Japonii oraz na Sachalinie. W Polsce można spotkać dziko żyjące mandarynki np. w Łazienkach Królewskich, w liczbie ponad stu osobników.
Występowanie: wschodnie i południowe Chiny, Tajwan, Mandżuria, Japonia oraz Sachalin

samiec / samica
Długość ciała: 41–49 cm
Rozpiętość skrzydeł: 65–67 cm
Masa ciała: 0,43–0,69 kg

Mandarinente (DE)

łac. Aix galericulata, Linnaeus, 1758
Es ist eine Baum-Entenart, die in Höhlen über Gewässer gebogener Bäume, in Nistkästen, oder auch selten auf dem Boden nistet – durch Baumstamm oder dicke Vegetation verdeckt. Während der Paarungszeit erhält das Männchen besonders schöne Farben; in der Ruhezeit ähnelt es dem Weibchen. Es wird oft gesagt, dass sie die schönste Ente der Welt ist. In China sind Mandarinenten ein Symbol der Treue, weil sie sich fürs Leben paaren. Sie kommen ursprünglich in Ost- und Südchina, Taiwan, der Mandschurei, Japan und auf Sachalin vor. In Polen sind wilde Mandarinenten auch zu treffen, z. B. in Łazienki-Park, in einer Anzahl von über 100 Individuen.
Vorkommen: Ost- und Südchina, Taiwan, Mandschurei, Japan, Sachalin

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 41–49 cm
Flügelspannweite: 65–67 cm
Körpermasse: 0,43–0,69 kg

Mandarin duck (EN)

łac. Aix galericulata, Linnaeus, 1758
It is an arboreal duck which nests in hollows of trees bent over water or in nesting boxes; rarely also on the ground under the cover of tree trunks or dense vegetation. During the mating season, the male gets exceptionally beautiful colours, later becoming similar to the female. The mandarin ducks are often said to be the most beautiful ducks in the world. In China they are a symbol of fidelity, since they mate for life. They occur naturally in Eastern and Southern China, Taiwan, Manchuria, Japan and Sakhalin. In Poland, wild groups of this species can also be found, e.g. over a hundred specimens in the Łazienki Park.
Distribution: eastern and southern China, Taiwan, Manchuria, Japan, Sakhalin

male / female
body length: 41–49 cm
wingspan: 65–67 cm
body mass: 0,43–0,69 kg