Płomykówka

Płomykówka - etykieta gatunkowa

Płomykówka (PL)

łac. Tyto alba, Scopoli, 1769
Średniej wielkości sowa, ściśle związana z osadami ludzkimi. Zamieszkuje np. stodoły, dzwonnice, strychy. Jej upierzenie jest charakterystyczne i trudno ją pomylić z inną sową. Szary grzbiet i głowa posiadają rdzawe plamki, przypominające płomienie, do których odnosi się nazwa. Czarne oczy mocno kontrastują z białą szlarą, kierującą fale dźwiękowe do uszu. Płomykówka najbardziej aktywna jest o zmroku i świcie, kiedy to poluje głównie na gryzonie, mniejsze ptaki albo żaby. Sowa ta nie pohukuje, a jedynie wydaje chrapliwe dźwięki. Dawniej jej krzyki i wrzaski interpretowano jako odgłosy duchów.
Występowanie: Europa, Azja Południowa, środkowo-południowa Ameryka, środkowo-południowa Afryka, Australia

samiec / samica
Długość ciała: 33–40 cm
Rozpiętość skrzydeł: 80–95 cm
Masa ciała: 0,28–0,45 kg

Schleiereule (DE)

łac. Tyto alba, Scopoli, 1769
Sie ist eine mittelgroße Eule, eng mit menschlichen Wohngebieten verbunden. Sie bewohnt u.a. Scheunen, Glockentürme und Dachböden. Ihr Gefieder ist sehr charakteristisch; sie ist schwer mit anderen Eulenarten zu verwechseln. Sein grauer Rücken und Kopf sind mit rostroten Flecken bedeckt, die wie Flammen aussehen; dazu bezieht sich der polnische Name dieser Vogelart (“Flammeneule”). Die schwarzen Augen sind im starken Kontrast mit dem Gesichtsschleier, der Schallwellen zu den Ohren führt. Die Schleiereule ist am aktivsten in der Dämmerung und im Tagesanbruch, wenn sie Nagetiere, kleine Vögel oder Frösche jagt. Sie heult nicht, sondern macht heisere Geräusche. In der Vergangenheit wurden ihr Geschrei und Rufe als Geiste interpretiert.
Vorkommen: Europa, Südasien, Zentral-Südamerika, Zen-tral-Südafrika, Australien

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 33–40 cm
Flügelspannweite: 80–95 cm
Körpermasse: 0,28–0,45 kg

Barn owl (EN)

łac. Tyto alba, Scopoli, 1769
It is a medium-sized owl, closely bound to human settlements. It lives in places like attics, bell towers and barns. Its grey back and head are covered with rusty red spots, which look a bit like flames and have inspired the Polish name of this species (“flame owl”). Its black eyes are in strong contrast with the facial disc, which directs sound waves towards the owl’s ears. It is mostly active at dusk and dawn, which is when it hunts: mainly rodents, small birds or frogs. Barn owls do not hoot; instead, they produce hoarse noises. In the past, their cries and calls were interpreted as ghosts.
Distribution: Europe, South Asia, Central-South America, Central-South Africa, Australia

male / female
body length: 33–40 cm
wingspan: 80–95 cm
body mass: 0,28–0,45 kg