Podgorzałka

Podgorzałka - etykieta gatunkowa

Podgorzałka (PL)

łac. Aythya nyroca, Guldenstadt, 1770
Jest naszą najmniejszą grążycą (kaczką nurkującą). Gatunek ten nigdzie nie występuje licznie. Pojedyncze pary gniazdują w dużych odległościach od siebie. Jest to ptak dość skryty i ostrożny. Zwykle zamieszkuje eutroficzne jeziora (o głębokości poniżej 1 m, z bujnie rozwiniętą roślinnością), stawy, mokradła, wyspy i brzegi. W Polsce w latach 40-tych XX w. gatunek ten występował bardzo licznie, szczególnie na wschodzie kraju. Obecnie populacja lęgowa jest bardzo niewielka: w sumie wynosi 70–100 par, które najczęściej można znaleźć na południowym wschodzie i na zachodzie kraju. Obserwowano również osobniki zimujące w Polsce
Występowanie: od Europy Zachodniej po zachodnią Mongolię oraz od Libii do Pakistanu

samiec / samica
Długość ciała: 38–42 cm
Rozpiętość skrzydeł: 60–67 cm
Masa ciała: 0,45–0,65 kg

Moorente (DE)

łac. Aythya nyroca, Guldenstadt, 1770
Sie ist unsere kleinste Tauchente. Diese Art kommt nirgends zahlreich vor. Einzelne Paare nisten in großen Abständen voneinander. Es ist ein ziemlich geheimer und vorsichtiger Vogel. Die Moorente bewohnt normalerweise eutrophische Seen (die weniger als 1 m tief sind, mit wuchernder Flora), Teiche, Sumpfgebiete, Inseln und Ufern. In Polen war diese Art in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr zahlreich, insbesondere im Osten des Landes. Gegenwärtig ist die Brutpopulation sehr klein und beträgt landesweit 70–100 Paare, die am häufigsten im Südosten und Westen des Landes zu finden sind. Es wurden auch überwinternde Individuen in Polen beobachtet.
Vorkommen: von Westeuropa bis in die Westmongolei, von Libyen bis nach Pakistan

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 38–42 cm
Flügelspannweite: 60–67 cm
Körpermasse: 0,45–0,65 kg

Ferruginous duck (EN)

łac. Aythya nyroca, Guldenstadt, 1770
It is our smallest diving duck. This species does not occur anywhere in large numbers; individual couples nest quite far from each other. It is a rather secretive and cautious bird. These ducks usually inhabit eutrophic lakes (less than 1 metre deep, with rich vegetation), ponds, swamps, islands and shores. In Poland this species was very numerous in the 1940s, especially in the East. Currently the breeding population is very small, amounting to 70–100 pairs in the whole country, most often occurring in the South-East and West. Some specimens have also been observed wintering in Poland.
Distribution: from Western Europe to Western Mongolia, from Libya to Pakistan

male / female
body length: 38–42 cm
wingspan: 60–67 cm
body mass: 0,45–0,65 kg