Śnieżyca cesarska

Śnieżyca cesarska - etykieta gatunkowa

Śnieżyca cesarska (PL)

łac. Anser canagicus, Sevastianov, 1802
Śnieżyce cesarskie gniazdują na Alasce i północno-wschodniej Syberii (wybrzeże Morza Beringa). Są pozbawione dymorfizmu płciowego, co oznacza, że między samcem a samicą nie występują różnice w wyglądzie. Ze względu na pochodzenie należą do odpornych ptaków, dlatego bardzo dobrze znoszą warunki zimowe panujące w Polsce. Łączą się w pary na całe życie. W lipcu przechodzą okres pierzenia, czyli wymiany piór na nowe, przez co tymczasowo tracą zdolność do lotu. Jest to dla nich najbardziej niebezpieczny okres, wówczas często padają ofiarą Eskimosów.
Występowanie: Alaska, północno-wschodnia Syberia; zimuje na Wyspach Aleuckich i na wybrzeżach Oceanu Spokojnego

samiec / samica
Długość ciała: 66–85 cm
Rozpiętość skrzydeł: ok. 119 cm
Masa ciała: 2,7–3,2 kg

Kaisergans (DE)

łac. Anser canagicus, Sevastianov, 1802
Kaisergänse nisten in Alaska und im Nordosten Sibiriens (an der Küste des Beringmeers). Sie zeigen keinen Geschlechtsdimorphismus, d.h. zwischen Männchen und Weibchen gibt es keine Unterschiede im Aussehen. Aufgrund ihrer Herkunft gehören sie zu resistenten Vögeln und somit vertragen sie die Winterbedingungen in Polen sehr gut. Sie paaren sich fürs Leben. Im Juli gehen sie durch die Mauser, d. h. sie tauschen das Gefieder aus und können für einige Zeit nicht fliegen. Das ist für die Kaisergänse die gefährlichste Zeit, da sie oft den Eskimos zum Opfer fallen.
Vorkommen: Alaska, Nordostsibirien; Winter auf den Aleuten und an den Ufern des Pazifischen Ozeans

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 66–85 cm
Flügelspannweite: ca. 119 cm
Körpermasse: 2,7–3,2 kg

Emperor goose (EN)

łac. Anser canagicus, Sevastianov, 1802
Emperor geese nest in Alaska and north-eastern Siberia (the Bering Sea coast). They show no sexual dimorphism, i.e. there are no differences in appearance between male and female specimens. Due to their geographical origins they are resistant birds, which is why they tolerate the winter conditions in Poland very well. They mate for life. In July they go through moulting, which means that they exchange their feathers and can’t fly for a while. This is the most dangerous period for these geese, since it is when they often fall victim to Eskimos.
Distribution: Alaska, Northeastern Siberia; winters on the Aleutian Islands and on the shores of the Pacific Ocean

male / female
body length: 66–85 cm
wingspan: ca. 119 cm
body mass: 2,7–3,2 kg