Sowa jarzębata

Sowa jarzębata - etykieta gatunkowa

Sowa jarzębata (PL)

łac. Surnia ulula, Linnaeus, 1758
Zasiedla strefę tajgi półkuli północnej; zwykle lasy w pobliżu terenów otwartych, takich jak torfowiska, łąki czy zręby. Gniazduje w dziupli, złomie, czy w opuszczonym gnieździe ptaka szponiastego lub krukowatego. Poza okresem lęgowym żyje samotnie, zazwyczaj leci bardziej na południe w poszukiwaniu pokarmu. To gatunek sowy aktywnej w dzień, polującej najczęściej z ukrycia. Sowa jarzębata chętnie przesiaduje na drutach energetycznych i słupach w pobliżu osad ludzkich, z uwagi na łatwiejszy dostęp do gryzoni w zimie; jest przy tym mało płochliwa. Do Polski przylatuje bardzo rzadko, w okresie jesienno-zimowym.
Występowanie: Skandynawia, północna i centralna część Azji, Ameryka Północna: od Alaski po Półwysep Labrador

samiec / samica
Długość ciała: 36–39 cm
Rozpiętość skrzydeł: 74–81 cm
Masa ciała: 0,21–0,38 kg

Sperbereule (DE)

łac. Surnia ulula, Linnaeus, 1758
Sie bewohnt Taiga der nördlichen Hemisphäre, normalerweise Wälder in der Nähe von offenen Gebieten, wie Torfmooren, Wiesen oder Kahlschlägen. Sie nistet in Baumhöhlen, zerbrochenen Baumstämmen oder in verlassenen Nestern der Greif- oder Rabenvögeln. Außerhalb der Brutzeit lebt die Sperbereule alleine, normalerweise geht sie nach Süden auf Nahrungssuche. Es ist eine tagsüber aktive Eulenart, die meistens aus dem Versteck jagt. Außerdem sitzt sie gern auf Freileitungen und Masten in der Nähe von menschlichen Siedlungen, weil es dort im Winter mehr Nage-tiere gibt. Sie ist kein scheuer Vogel. Nach Polen kommt sie selten im Herbst und Winter.
Vorkommen: Skandinavien, nördlicher und zentraler Teil Asiens, Nordamerika: von Alaska bis zur Labrador-Halbinsel

Männchen / Weibchen
Körperlänge: 36–39 cm
Flügelspannweite: 74–81 cm
Körpermasse: 0,21–0,38 kg

Northern hawk-owl (EN)

łac. Surnia ulula, Linnaeus, 1758
It inhabits taiga of the Northern Hemisphere, usually forests close to open areas such as peat bogs, meadows or clearcuts. It nests in tree hollows, broken tree trunks or abandoned nests of Accipitriformes or Corvidae birds. Outside the breeding season, it lives alone, and usually goes further south in search of food. This owl is active during the day, most often hunting from a hide. The northern hawk-owl likes to sit on energy wires and poles near human settlements, due to easier access to rodents in winter; it is not a shy bird. It comes to Poland very rarely, in the autumn-winter period.
Distribution: Scandinavia, northern and central Asia, North America: from Alaska to the Labrador Peninsula

male / female
body length: 36–39 cm
wingspan: 74–81 cm
body mass: 0,21–0,38 kg