Koza karłowata

Koza karłowata - etykieta gatunkowa

Koza karłowata (PL)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
Kozy karłowate, zwane również miniaturowymi, pochodzą z Azji, gdzie zostały udomowione około 10 tys. lat temu. Jest to rasa wszechstronnie użytkowa z przeznaczeniem na mleko i mięso. Jej cechy charakterystyczne to wytrzymałość i odporność na zmienne warunki klimatyczne. Dawniej wysuszone odchody kóz były używane jako materiał opałowy. Ze względu na bardzo łagodny temperament oraz łatwą hodowlę coraz częściej spotyka się je w gospodarstwach agroturystycznych i w chowie amatorskim. To właśnie koza, przez swoją ciekawość, odkryła krzak dziko rosnącego kawowca na pastwiskach w starożytnej Etiopii.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 40–50 cm
Masa ciała: ok. 25 kg
samica
Długość ciąży: 140-156 dni

Zwergziege (DE)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
Die Zwergziege, auch Miniaturziege genannt, kommt aus Asien, wo sie vor ungefähr 10 tausend Jahren domestiziert wurde. Es ist eine vielseitige Rasse, gezüchtet für Milch und Fleisch. Sie ist abgehärtet und unempfindlich gegen wechselnde Klimabedingungen. Früher wurden getrocknete Exkremente dieser Tiere als Heizstoff genutzt. Dank ihr sehr sanftem Temperament und einfacher Zucht kann man die Zwergziege immer häufiger im Agrotourismus und Amateurzucht treffen. Es war die Ziege, die durch ihre Neugier eine wilde Kaffeepflanze auf den Weiden Kaiserreichs Äthiopien entdeckte.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe:  40–50 cm
Körpermasse: ca. 25 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140-156 Tage

Pygmy goat (EN)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
The pygmy goat, also called miniature goat, comes from Asia, where it was domesticated about 10 thousand years ago. It is very versatile, used for both milk and meat. This breed is very resistant, also to changeable climate conditions. In the past, dried goat droppings were used as solid fuel. Because of their gentle character and easy breeding, pygmy goats are becoming ever more popular in agrotourism and hobby breeding. It was the goat that, thanks to its curiosity, discovered a wild coffee bush in one of the meadows of ancient Ethiopia.

male / female
height at withers:  40–50 cm
body mass: ca. 25 kg
female
pregnancy duration: 140-156 days