Koza karpacka

Koza karpacja -etykieta gatunkowa

Koza karpacka (PL)

łac. Capra hircus hircus, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Jedna z trzech polskich ras kóz, wszechstronnie użytkowa. W 2005 r. odnaleziono ostatnie dwa go-spodarstwa, w których hodowano kozy karpackie. Dzięki staraniom Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowej Instytutu Badawczego w Odrzechowej i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w 2012 r. liczba matek wzrosła do 40 szt. Mleko kozie uchodzi za bardzo zdrowe; podaje się je dzieciom, używane jest również jako lek przy chorobach płuc. W okresie wojennym kozy ratowały ludzi przed śmiercią z niedożywienia. Przy skromnym, niewybrednym posiłku koza daje około jednego litra tłustego i pożywnego mleka dziennie.

samiec
Wysokość w kłębie: 55–60 cm
Masa ciała: 45–50 kg
samica
Długość ciąży: 140-156 dni
Wysokość w kłębie: 45–55 cm
Masa ciała: 40–45 kg

Karpatenziege (DE)

łac. Capra hircus hircus, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Eine der drei polnischen Ziegenrassen, sehr vielseitig. 2005 wurden die zwei letzten Bauernhöfe, die noch Karpatenziegen züchteten, gefunden. Dank der Mühe, die sich die Mitarbeiter der experimentellen Abteilung des nationalen Instituts für Zootechnik aus dem Forschungsinstitut in Odrzechowa und die Angestellten des Breslauer Zoos gegeben haben, ist 2012 die Anzahl der Mütter auf 40 Stück gestiegen. Ziegenmilch ist für sehr gesund gehalten; es wird Kindern gegeben, sowie bei Lungenkrankheiten als Heilmittel genutzt. Während der Kriegszeit haben Ziegen Menschen oft vor dem Hungertod gerettet. Bei genügsamer Ernährung gibt die Ziege ungefähr einen Liter fetter, nahrhafter Milch pro Tag.

Männchen
Widerristhöhe: 55–60 cm
Körpermasse: 45–50 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140-156 Tage
Widerristhöhe: 45–55 cm
Körpermasse: 40–45 kg

Carpathian goat (EN)

łac. Capra hircus hircus, Linnaeus, 1758
native breed
One of the three Polish goat breeds, a very versatile one. In 2005, the last two farms to breed the Carpathian goat were found. Thanks to the efforts of the Experimental Department of the National Zootechnics Research Institute in Odrzechowa and Wrocław Zoological Garden, the number of Carpathian goat nannies rose to 40 in 2012. Goat milk is considered to be very healthy; it is given to children, and used as a remedy in lung diseases. In the war period, goats saved many humans from starvation. While eating very modestly, a goat can produce up to one litre of fat and nutritious milk a day.

male
height at withers: 55–60 cm
body mass: 45–50 kg
female
pregnancy duration: 140-156 days
height at withers: 45–55 cm
body mass: 40–45 kg