Krowa białogrzebieta

Krowa białogrzbieta - etykieta gatunkowa

Krowa białogrzbieta (PL)

łac. Bos taurus taurus, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Krowa białogrzbieta wywodzi się znad dolnej Wisły, Bugu, Sanu oraz Narwii. Rasa ta od wieków występowała na terenach Polski, choć według jednej hipotezy przywędrowała do nas przed wiekami z okolic Bałtyku. Charakteryzuje się dużą zdrowotnością oraz wytrzymałością na trudne warunki atmosferyczne. Doskonale wykorzystuje paszę. Umaszczenie jest zwykle biało–czarne, rzadziej czerwone, z białym pasem na grzbiecie. Pracami odtwarzającymi rasę zajął się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i od 2003 r. bydło białogrzbiete znajduje się w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt w Polsce.

samiec
Wysokość w kłębie: 125–140 cm
Masa ciała: 600–800 kg
samica
Długość ciąży: 280 dni
Wysokość w kłębie: 125–140 cm
Masa ciała: 600–800 kg

Polnischer Weißrücken (DE)

łac. Bos taurus taurus, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Der polnische Weißrücken kommt aus der Gegend der unteren Weichsel, Bug, San und Narew. Diese Rasse kommt schon seit Jahrhunderten in Polen vor; es gibt aber auch eine Hypothese, laut dessen sie hier vor Jahrhunderten aus dem Ostseegebiet gekommen wäre. Sie ist durch ihren guten Gesundheitszustand sowie die Widerstandsfähigkeit gegen schwere Klimabedingungen gekennzeichnet. Sie nutzt ihre Nahrung besonders gut. Die Färbung ist normalerweise schwarz-weiß, seltener rötlich, mit einem weißen Streifen auf dem Rücken. Mit den Rassenwiederherstellung-Arbeiten hat sich die Lubliner Universität für Naturwissenschaften beschäftigt. Seit 2003 nimmt polnischer Weißrücken am Programm für Schutz von genetischen Ressourcen in Polen teil.

Männchen
Widerristhöhe: 125–140 cm
Körpermasse: 600–800 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 280 Tage
Widerristhöhe: 125–140 cm
Körpermasse: 600–800 kg

Polish whiteback (EN)

łac. Bos taurus taurus, Linnaeus, 1758
native breed
The Polish whiteback breed has its roots in the area of lower Vistula, Bug, San and Narew. This cow has lived in Poland for a very long time. However, there is also a theory that it came here from the Baltic Sea area centuries ago. Its characteristics are resistance to illness and bad conditions as well as the exceptional ability to manage food. These cows are usually black and white, more rarely reddish, with a white stripe on the back. The work to restore this breed has been undertaken by the University of Life Sciences in Lublin. Since 2003, the Polish whiteback has been on the Programme for Protection of Animal Genetic Resources in Poland.

male
height at withers: 125–140 cm
body mass: 600–800 kg
female
pregnancy duration: 280 days
height at withers: 125–140 cm
body mass: 600–800 kg