Owca olkuska

Owca olkuska - etykieta gatunkowa

Owca olkuska (PL)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
To jedna z rodzimych ras owiec, występująca regionalnie. Wyhodowana została w okolicach Olkusza. Cechą wyróżniającą owce olkuskie jest niewątpliwie ich wysoka plenność, wynosząca średnio 200%; najczęściej bliźniaki i trojaczki, a rekordowo nawet siedmioraczki. W 2002 r., jako pierwsza i jedyna rodzima rasa owiec, została wyeksportowana za granicę: do Czech i na Słowację. Zainteresowanie hodowców z zagranicy owcą olkuską jest najlepszym potwierdzeniem wyjątkowych wartości użytkowych tej rasy;  także do produkcji jagnięciny. Owca olkuska to bardzo łagodna rasa, polecana również do gospodarstw agroturystycznych.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 70–72 cm
Masa ciała: ok. 45 kg
samica
Długość ciąży: 142–156 dni
Masa ciała: ok. 40 kg

Olkusz-Schaf (DE)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Es ist eine der heimischen Schafrassen, die regional vorkommt. Sie stammt aus dem Olkuszer Gebiet. Die Olkusz-Schaf ist durch ihre hohe Fruchtbarkeit ausgezeichnet, die durchschnittlich 200% beträgt. Am häufigsten werden Zwillinge und Drillinge geboren; der Rekord waren Siebenlinge. 2002 wurde sie als die erste und bisher einzige polnisch-einheimische Schafrasse ins Ausland exportiert – nach Tschechien und Slowakei. Das Interesse, das ausländische Züchter an dieser Rasse haben, ist die beste Bestätigung der besonderen Qualitäten und Nutzungswerten dieser Schaf, insbesondere in Lammfleischproduktion. Es ist eine sehr sanftmütige Rasse, für Agrotouristik empfohlen.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 70–72 cm
Körpermasse: ca. 45 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 142–156 Tage
Körpermasse: ca. 40 kg

Olkusz sheep (EN)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
native breed
It is one of the native Polish sheep breeds, originally from the Olkusz area. What makes this sheep stand out is its high fertility, with the average rate of 200%; most commonly siblings and triplets are born, but the record stays with septuplets. In 2002, as the first and so far only native Polish sheep breed, it was exported abroad – to the Czech Republic and Slovakia. The international interest in the Olkusz sheep is the best confirmation of its special qualities, including the production of lamb meat. It is also a very gentle breed, thus recommended for agritourism farms.

male / female
height at withers: 70–72 cm
body mass: ca. 45 kg
female
pregnancy duration: 142–156 days
body mass: ca. 40 kg