Owca wrzosówka

Owca wrzosówka - etykieta gatunkowa

Owca wrzosówka (PL)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Owca wrzosówka to bardzo stara polska rasa: jej początki sięgają XVIII w. W latach 50. jej pogłowie zaczęło drastycznie spadać ze względu zainteresowanie rasami bardziej wydajnymi. Wrzosówki to owce dość drobne, odporne na choroby, o dwóch kolorach wełny: siwym i czarnym. Młode osobniki są czarne i z czasem jaśnieją, gdyż sierść puchowa zaczyna przerastać czarną okrywę. Hodowla wrzosówki sprawdza się obecnie w agroturystyce ze względu na jej estetykę oraz towarzyskość. Z powodzeniem zastępuje również kosiarki, chroniąc tereny zielone przed zakrzaczeniem.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 60–70 cm
Masa ciała: 45–55 kg
samica
Długość ciąży: 140–156 dni
Masa ciała: 35–42 kg

Polnisches Heideschaf (DE)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Das Heideschaf ist eine sehr alte polnische Rasse: ihre Anfänge reichen bis zum XVIII. Jahrhundert zurück. In den fünfziger Jahren begann der Bestand dieser Schafen dramatisch zu sinken, was auf das Interesse an ergiebigere Rassen zurückzuführen ist. Polnische Heideschafe sind ziemlich klein, widerstandsfähig gegen Krankheiten, mit zweifach gefärbter Wolle: schwarz und grau. Junge Exemplare sind schwarz und werden mit der Zeit heller, als die weichen, helleren Haare immer länger werden. Das polnische Heideschaf wird heute in Agrotouristik gezüchtet, dank seiner Ästhetik und Geselligkeit. Es kann auch gut Rasenmäher ersetzen und Grünflächen vor Verunkrautung bewahren.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 60–70 cm
Körpermasse: 45–55 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140–156 Tage
Körpermasse: 35–42 kg

Polish heath sheep (EN)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
native breed
The heath sheep is a very old Polish breed: its roots date back to the XVIII century. In the 1950s its numbers started to drop drastically because of the growing interest in more efficient breeds. The Polish heath sheep is rather small, resistant to illness, with two colours of the wool: grey and black. Young specimens are black and get lighter in colour as they age, since the inner wool starts growing through the black layer. The Polish heath sheep is doing well in agrotourism, thanks to its aesthetics and friendliness. It is also a good substitute for grass mowers, keeping parklands from becoming overgrown.

male / female
height at withers: 60–70 cm
body mass: 45–55 kg
female
pregnancy duration: 140–156 days
body mass: 35–42 kg